Тетраедър произвежда от 1990 година висок клас сейфове, трезорни врати, трезори и специализирани банкови продукти. Компанията е реализирала стотици проекти в повечето български банки и предоставя всички необходими услуги по оценка, транспорт, монтаж и поддръжка на продуктите си. Освен ISO 9001 сме внедрили специализирания стандарт EN 1143-1 за хранилища за ценности: сейфове, трезорни врати и помещения.