Депозитни касети

Блок сейфовете са лични сейфове за съхранение на ценности. Монтират се в специално изградени охраняеми банкови трезори. Стандартното изпълнение е с двусекционна брава. Едната секция е разрешаваща, а другата е клиентска.Банката дава разрешение на клиента за еднократно отключване. Последващ опит за отключване става след последващо разрешение на банката. Изградени са на модули с размери височина 1816 мм.,ширина 320 мм. и дълбочина 400 мм. В таблицата е посочен състава от клетки на 10 стандартни модула.По желание на клиента се разработнат и други варианти. Стандартен цвят-светлосив хамершлак.

Стандартен модул Височина на сейфа в mm и брой включени сефове
h=100 h=200 h=300 h=400 h=500 h=600
No.1 6 6
No.2 4 5 1
No.3 2 6 1
No.4 3 3 3
No.5 2 3 1 1
No.6 1 1 2 1 1
No.7 10 1 1
No.8 9 1 1
No.9 1 1 1 1
No.10 12 3