Депозитни касети

снимка на продукта
Депозитни касети

Блок сейфовете са лични сейфове за съхранение на ценности. Монтират се в специално изградени охраняеми банкови трезори. Стандартното изпълнение е с двусекционна брава. Едната секция е разрешаваща, а другата е клиентска.Банката дава разрешение на клиента за еднократно отключване. Последващ опит за отключване става след последващо разрешение на банката. Изградени са на модули с размери височина 1816 мм.,ширина 320 мм. и дълбочина 400 мм. В таблицата е посочен състава от клетки на 10 стандартни модула.По желание на клиента се разработнат и други варианти. Стандартен цвят-светлосив хамершлак.

Виж още