Депозитни сейфове

снимка на продукта
Тип ЛЮЛКА

Конструкцията е предназначена за депозиране на пари и документи в не работно време на банката, при липса на специално оборудвано помещение за нощен трезор, без клиента да влиза в банката. Вратата за депозиране се комплектова при стандартното изпълнение с 10 бр. клиентски ключа. Вратата на сейфа се оборудва при стандартно изпълнение с два броя брави клас B по EN 1300. Цветове, габаритни размери, брой на бравите, ключовете, видове защити, както и други индивидуални изисквания на клиента извън посочените се договарят допълнително.

Виж още
снимка на продукта
Тип ЧЕКМЕДЖЕ

Сейфа е предназначен за депозиране на пари и документи в работно и извън работно време на банката. Вратата за депозиране се комплектова при стандартното изпълнение с 10 бр. клиентски ключа. Вратата на сейфа се оборудва при стандартно изпълнение с два броя брави клас В по EN 1300. Цветове, габаритни размери, брой на бравите, ключовете, видове защити, както и други индивидуални изисквания на клиента извън посочените се договарят допълнително.

Виж още