Депозитни станции

Продукта е предназначен за депозиране на пари и документи в специално изграден 24/7 денонощен банков трезор. Вратата за депозиране се комплектова при стандартното изпълнение с 10 бр.клиентски ключа. Приемната станция се проектира конкретно за всеки обект. В таблицата са посочени препоръчителни размери с оглед нормалната експлоатация на съоръжението.

Модел Габаритни размери
H a b c d e f h g k
PL-1 700 600 50 650 600 250 800 2400 350
PL-2 700 600 50 650 600 250 800 2400 350