Депозитни странции

снимка на продукта
Депозитни станции

Продукта е предназначен за депозиране на пари и документи в специално изграден 24/7 денонощен банков трезор. Вратата за депозиране се комплектова при стандартното изпълнение с 10 бр.клиентски ключа. Приемната станция се проектира конкретно за всеки обект. В таблицата са посочени препоръчителни размери с оглед нормалната експлоатация на съоръжението.

Виж още