Домашен сейф

Отговаря на наредба на БНБ за сейфове.

Модел Габаритни размери Вътрешни размери Маса
Височина Ширина Дълбочина Височина Ширина Дълбочина
H B L H1 B1 L1
310 425 300 240 355 195 80