Домашен сейф

Отговаря на наредба на БНБ за сейфове.

Модел Габаритни размери Вътрешни размери Монтажна площ Маса
Височина Ширина Дълбочина Височина Ширина Дълбочина Ширина Дълбочина
H B L H1 B1 L1 B K
350 450 350 260 370 225 90