Двукрили трезорни сейфове

снимка на продукта
Тип DD

Сейфа е предназначен за малки банкови офиси в които няма изградени специални помещения оборудвани като граждански трезор. Представлява сейф с две врати от които едната „покриващата“ се комплектова минимум с два броя брави клас В по ЕN 1300. Сейфа е проектиран за V степен на съпротивление по смисъла на EN 1143-1. В него са монтирани модулно депозитни сейфове с режим на отключване „разрешение банка-еднократо отключване и заключване на клиента“.

Виж още
снимка на продукта
Тип DT

Сейфа е предназначен за съхранение на пари и документи в малки банкови офиси, в които няма изградени специални помещения оборудвани като банков трезор. Представлява сейф проектиран за V степен на съпротивление по смисъла на EN 1143-1. Стандартно заключване е с две брави клас В по EN 1300.

Виж още