Еднокрили трезорни сейфове

снимка на продукта
Тип ED

Сейфа е предназначен за малки банкови офиси в които няма изградени специални помещения оборудвани като граждански трезор. Сейфа притежава сертификат за V степен на съпротивление по смисъла на EN 1143-1 в който са монтирани модулно депозитни сейфове с режим на отключване „разрешение банка-еднократо отключване и заключване на клиента“. Външната врата се комплектова минимум с два броя брави клас В по ЕN 1300.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444  за сейфове.

Виж още
снимка на продукта
Тип ET

Сейфа е предназначен за съхранение на пари и документи в малки банкови офиси, в които няма изградени специални помещения оборудвани като банков трезор. Представлява сейф тип В и притежава сертификат за V степен на съпротивление по смисъла на EN1143-1. Външната врата се комплектова минимум с два броя брави клас В по ЕN 1300. Допълнителни заключвания, блокировки и цветове се изпълняват според изискванията на клиента.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444  за сейфове.

Виж още