Електронни кодови брави

Електронните кодови брави на водещите производители KABA и STUV предлагат най-високата сигурност, гъвкавост и лесна работа. Бравите използват от 1 милион до 1 милиард комбинации и се вграждат в сейфове и съоръжения до XIII степен на защита по EN 1143-1.