Ключове

Специално пригодена конструкция за съхранение на ключове. Използван е сейф тип В, модел 802 със сертификат  от V степен на съпротивление по ЕN1143-1 с твърдо закрепени куки маркирани с поредни номера за еднозначно определяне местата на съответните ключове. Допълнителни заключвания, блокировки и цветове се изпълняват според изискванията на клиента.

Модел Габаритни размери Максимален брой ключове Маса
Височина Ширина Дълбочина
H B L
К-280 700 600 600 280 460
К-420 700 600 600 420 460