Продукти

снимка на продукта
Тип CTM

Конструкцията е проектирана да отговори на ІІ степен на съпротивление по БДС ЕN 1143-1. Заключване с една механична брава клас А по EN 1300. Цветове и допълнителни защити се договарят според индивидуалните изисквания на клиента.

Виж още
снимка на продукта
Тип CTMK

Конструкцията е проектирана да отговори на ІІ степен на съпротивление по БДС ЕN 1143-1. Заключване с една механична брава клас А по EN 1300. Цветове и допълнителни защити се договарят според индивидуалните изисквания на клиента.

Виж още
снимка на продукта
Тип ЛЮЛКА

Конструкцията е предназначена за депозиране на пари и документи в не работно време на банката, при липса на специално оборудвано помещение за нощен трезор, без клиента да влиза в банката. Вратата за депозиране се комплектова при стандартното изпълнение с 10 бр. клиентски ключа. Вратата на сейфа се оборудва при стандартно изпълнение с два броя брави клас B по EN 1300. Цветове, габаритни размери, брой на бравите, ключовете, видове защити, както и други индивидуални изисквания на клиента извън посочените се договарят допълнително.

Виж още
снимка на продукта
Тип ЧЕКМЕДЖЕ

Сейфа е предназначен за депозиране на пари и документи в работно и извън работно време на банката. Вратата за депозиране се комплектова при стандартното изпълнение с 10 бр. клиентски ключа. Вратата на сейфа се оборудва при стандартно изпълнение с два броя брави клас В по EN 1300. Цветове, габаритни размери, брой на бравите, ключовете, видове защити, както и други индивидуални изисквания на клиента извън посочените се договарят допълнително.

Виж още
снимка на продукта
Тип ED

Сейфа е предназначен за малки банкови офиси в които няма изградени специални помещения оборудвани като граждански трезор. Сейфа притежава сертификат за V степен на съпротивление по смисъла на EN 1143-1 в който са монтирани модулно депозитни сейфове с режим на отключване „разрешение банка-еднократо отключване и заключване на клиента“. Външната врата се комплектова минимум с два броя брави клас В по ЕN 1300.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444  за сейфове.

Виж още