Продукти

снимка на продукта
Тип ET

Сейфа е предназначен за съхранение на пари и документи в малки банкови офиси, в които няма изградени специални помещения оборудвани като банков трезор. Представлява сейф тип В и притежава сертификат за V степен на съпротивление по смисъла на EN1143-1. Външната врата се комплектова минимум с два броя брави клас В по ЕN 1300. Допълнителни заключвания, блокировки и цветове се изпълняват според изискванията на клиента.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444  за сейфове.

Виж още
снимка на продукта
Тип DD

Сейфа е предназначен за малки банкови офиси в които няма изградени специални помещения оборудвани като граждански трезор. Представлява сейф с две врати от които едната „покриващата“ се комплектова минимум с два броя брави клас В по ЕN 1300. Сейфа е проектиран за V степен на съпротивление по смисъла на EN 1143-1. В него са монтирани модулно депозитни сейфове с режим на отключване „разрешение банка-еднократо отключване и заключване на клиента“.

Виж още
снимка на продукта
Тип DT

Сейфа е предназначен за съхранение на пари и документи в малки банкови офиси, в които няма изградени специални помещения оборудвани като банков трезор. Представлява сейф проектиран за V степен на съпротивление по смисъла на EN 1143-1. Стандартно заключване е с две брави клас В по EN 1300.

Виж още
снимка на продукта
Ключове

Специално пригодена конструкция за съхранение на ключове. Използван е сейф тип В, модел 802 със сертификат  от V степен на съпротивление по ЕN1143-1 с твърдо закрепени куки маркирани с поредни номера за еднозначно определяне местата на съответните ключове. Допълнителни заключвания, блокировки и цветове се изпълняват според изискванията на клиента.

Виж още
снимка на продукта
Механични кодови

Механичните кодови ключалки на концерна KABA  от серията LA GARD от клас A до клас C по стандарта EN 1300 се предлагат в съоръжения до VII степен на съпротивление и осигуряват до 100 милиона възможни комбинации.

Виж още