Сейфове

снимка на продукта
Тип А

Сейфовете Тип А стандартно се произвеждат с 2 механични ключови брави клас B. Сейфът е изпитан и с изключение на А-802 има  сертификат за IV степен на съпротивление по EN 1143-1. Допълнително заключване, цветове и защитни мерки се предлагат според изискванията на клиента.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444 за сейфове.

Виж още
снимка на продукта
Тип B

Сейф Тип B стандартно се произвежда с 2 брави клас B и всички модели са сертифицирани като EN 1143-1 V степен на съпротивление. Допълнително заключване, цветове и защитни мерки се предлагат според изискванията на клиента.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444 за сейфове.

Виж още
снимка на продукта
Тип C

Сейф Тип C е защитил VI степен на съпротивление съгласно  EN 1143-1 и притежава протокол от изпитване в оторизирана лаборатория.  Стандартно се предлага с две механични ключалки тип С по EN 1300. Допълнително заключване, цветове и защитни мерки се предлагат според изискванията на клиента.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444 за сейфове.

Виж още
снимка на продукта
Тип WV

Обединена конструкция от два вертикално разположени сейфа тип В. Сейфа притежава сертификат за V степен на съпротивление по БДС ЕN 1143-1. Изпълненията по отношение на заключване, цветове и допълнителни защити се договарят според индивидуалните изисквания на клиента.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444 за сейфове.

Виж още
снимка на продукта
Тип WH

Обединена конструкция от два хоризонтално разположени сейфа тип В. Сейфа притежава сертификат за V степен на съпротивление по БДС ЕN 1143-1. Изпълненията по отношение на заключване, цветове и допълнителни защити се договарят според индивидуалните изисквания на клиента.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444 за сейфове.

Виж още
снимка на продукта
Тип CTM

Конструкцията е проектирана да отговори на ІІ степен на съпротивление по БДС ЕN 1143-1. Заключване с една механична брава клас А по EN 1300. Цветове и допълнителни защити се договарят според индивидуалните изисквания на клиента.

Виж още
снимка на продукта
Тип CTMK

Конструкцията е проектирана да отговори на ІІ степен на съпротивление по БДС ЕN 1143-1. Заключване с една механична брава клас А по EN 1300. Цветове и допълнителни защити се договарят според индивидуалните изисквания на клиента.

Виж още
снимка на продукта
Тип ЛЮЛКА

Конструкцията е предназначена за депозиране на пари и документи в не работно време на банката, при липса на специално оборудвано помещение за нощен трезор, без клиента да влиза в банката. Вратата за депозиране се комплектова при стандартното изпълнение с 10 бр. клиентски ключа. Вратата на сейфа се оборудва при стандартно изпълнение с два броя брави клас B по EN 1300. Цветове, габаритни размери, брой на бравите, ключовете, видове защити, както и други индивидуални изисквания на клиента извън посочените се договарят допълнително.

Виж още
снимка на продукта
Тип ЧЕКМЕДЖЕ

Сейфа е предназначен за депозиране на пари и документи в работно и извън работно време на банката. Вратата за депозиране се комплектова при стандартното изпълнение с 10 бр. клиентски ключа. Вратата на сейфа се оборудва при стандартно изпълнение с два броя брави клас В по EN 1300. Цветове, габаритни размери, брой на бравите, ключовете, видове защити, както и други индивидуални изисквания на клиента извън посочените се договарят допълнително.

Виж още
снимка на продукта
Тип ED

Сейфа е предназначен за малки банкови офиси в които няма изградени специални помещения оборудвани като граждански трезор. Сейфа притежава сертификат за V степен на съпротивление по смисъла на EN 1143-1 в който са монтирани модулно депозитни сейфове с режим на отключване „разрешение банка-еднократо отключване и заключване на клиента“. Външната врата се комплектова минимум с два броя брави клас В по ЕN 1300.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444  за сейфове.

Виж още
снимка на продукта
Тип ET

Сейфа е предназначен за съхранение на пари и документи в малки банкови офиси, в които няма изградени специални помещения оборудвани като банков трезор. Представлява сейф тип В и притежава сертификат за V степен на съпротивление по смисъла на EN1143-1. Външната врата се комплектова минимум с два броя брави клас В по ЕN 1300. Допълнителни заключвания, блокировки и цветове се изпълняват според изискванията на клиента.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444  за сейфове.

Виж още
снимка на продукта
Тип DD

Сейфа е предназначен за малки банкови офиси в които няма изградени специални помещения оборудвани като граждански трезор. Представлява сейф с две врати от които едната „покриващата“ се комплектова минимум с два броя брави клас В по ЕN 1300. Сейфа е проектиран за V степен на съпротивление по смисъла на EN 1143-1. В него са монтирани модулно депозитни сейфове с режим на отключване „разрешение банка-еднократо отключване и заключване на клиента“.

Виж още
снимка на продукта
Тип DT

Сейфа е предназначен за съхранение на пари и документи в малки банкови офиси, в които няма изградени специални помещения оборудвани като банков трезор. Представлява сейф проектиран за V степен на съпротивление по смисъла на EN 1143-1. Стандартно заключване е с две брави клас В по EN 1300.

Виж още
снимка на продукта
Ключове

Специално пригодена конструкция за съхранение на ключове. Използван е сейф тип В, модел 802 със сертификат  от V степен на съпротивление по ЕN1143-1 с твърдо закрепени куки маркирани с поредни номера за еднозначно определяне местата на съответните ключове. Допълнителни заключвания, блокировки и цветове се изпълняват според изискванията на клиента.

Виж още
снимка на продукта
Домашен сейф

Отговаря на наредба на БНБ за сейфове.

Виж още