Свободностоящи

снимка на продукта
Тип А

Сейфовете Тип А стандартно се произвеждат с 2 механични ключови брави клас B. Сейфът е изпитан и с изключение на А-802 има  сертификат за IV степен на съпротивление по EN 1143-1. Допълнително заключване, цветове и защитни мерки се предлагат според изискванията на клиента.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444 за сейфове.

Виж още
снимка на продукта
Тип B

Сейф Тип B стандартно се произвежда с 2 брави клас B и всички модели са сертифицирани като EN 1143-1 V степен на съпротивление. Допълнително заключване, цветове и защитни мерки се предлагат според изискванията на клиента.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444 за сейфове.

Виж още
снимка на продукта
Тип C

Сейф Тип C е защитил VI степен на съпротивление съгласно  EN 1143-1 и притежава протокол от изпитване в оторизирана лаборатория.  Стандартно се предлага с две механични ключалки тип С по EN 1300. Допълнително заключване, цветове и защитни мерки се предлагат според изискванията на клиента.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444 за сейфове.

Виж още
снимка на продукта
Тип WV

Обединена конструкция от два вертикално разположени сейфа тип В. Сейфа притежава сертификат за V степен на съпротивление по БДС ЕN 1143-1. Изпълненията по отношение на заключване, цветове и допълнителни защити се договарят според индивидуалните изисквания на клиента.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444 за сейфове.

Виж още
снимка на продукта
Тип WH

Обединена конструкция от два хоризонтално разположени сейфа тип В. Сейфа притежава сертификат за V степен на съпротивление по БДС ЕN 1143-1. Изпълненията по отношение на заключване, цветове и допълнителни защити се договарят според индивидуалните изисквания на клиента.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444 за сейфове.

Виж още