Тип А

Сейфовете Тип А стандартно се произвеждат с 2 механични ключови брави клас B. Сейфът е изпитан и с изключение на А-802 има  сертификат за IV степен на съпротивление по EN 1143-1. Допълнително заключване, цветове и защитни мерки се предлагат според изискванията на клиента.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444 за сейфове.

Модел Габаритни размери Вътрешни размери Маса
Височина Ширина Дълбочина Височина Ширина Дълбочина
H B L H1 B1 L1
A-802 550 450 450 412 312 246 200
A-803 750 500 550 612 362 346 390
A-804 900 600 550 762 462 346 505
A-805 1100 800 700 960 662 496 705
A-806 1360 800 700 1222 662 496 850
A-807 1800 800 700 1662 662 496 1150