Тип ЧЕКМЕДЖЕ

Сейфа е предназначен за депозиране на пари и документи в работно и извън работно време на банката. Вратата за депозиране се комплектова при стандартното изпълнение с 10 бр. клиентски ключа. Вратата на сейфа се оборудва при стандартно изпълнение с два броя брави клас В по EN 1300. Цветове, габаритни размери, брой на бравите, ключовете, видове защити, както и други индивидуални изисквания на клиента извън посочените се договарят допълнително.

Модел Габаритни размери Вътрешни размери Маса
Височина Ширина Дълбочина Височина Ширина Дълбочина
H B L H1 B1 L1
SH-1 1500 700 800 1290 490 596 1250
SH-2 1600 700 800 1390 490 596 1350