Тип CTM

Конструкцията е проектирана да отговори на ІІ степен на съпротивление по БДС ЕN 1143-1. Заключване с една механична брава клас А по EN 1300. Цветове и допълнителни защити се договарят според индивидуалните изисквания на клиента.

Модел Габаритни размери Вътрешни размери Маса
Височина Ширина Дълбочина Височина Ширина Дълбочина
H B L H1 B1 L1
CTM-1 375 500 295 285 410 195 50
CTM-2 375 500 385 285 410 285 55
CTM-3 465 500 295 375 410 195 60
CTM-4 465 500 385 375 410 285 65
CTM-5 600 500 295 510 410 195 75
CTM-6 600 500 385 510 410 285 80