Тип CTMK

Конструкцията е проектирана да отговори на ІІ степен на съпротивление по БДС ЕN 1143-1. Заключване с една механична брава клас А по EN 1300. Цветове и допълнителни защити се договарят според индивидуалните изисквания на клиента.

Модел Габаритни размери Маса Обем
Височина Ширина Дълбочина
H B L
CTMK-1 375 500 295 50 20
CTMK-2 375 500 385 55 28
CTMK-3 465 500 295 60 26
CTMK-4 465 500 385 65 38
CTMK-5 600 500 295 75 37
CTMK-6 600 500 385 80 53