Тип DD

Сейфа е предназначен за малки банкови офиси в които няма изградени специални помещения оборудвани като граждански трезор. Представлява сейф с две врати от които едната „покриващата“ се комплектова минимум с два броя брави клас В по ЕN 1300. Сейфа е проектиран за V степен на съпротивление по смисъла на EN 1143-1. В него са монтирани модулно депозитни сейфове с режим на отключване „разрешение банка-еднократо отключване и заключване на клиента“.

Модел Габаритни размери Вътрешни размери Монтажна площ Маса
Височина Ширина Дълбочина Височина Ширина Дълбочина Ширина Дълбочина
H B L H1 B1 L1 B K
DD 1800 1550 650 1622 1372 426 2870 1430 2260