Тип DT

Сейфа е предназначен за съхранение на пари и документи в малки банкови офиси, в които няма изградени специални помещения оборудвани като банков трезор. Представлява сейф проектиран за V степен на съпротивление по смисъла на EN 1143-1. Стандартно заключване е с две брави клас В по EN 1300.

Модел Габаритни размери Вътрешни размери Монтажна площ Маса
Височина Ширина Дълбочина Височина Ширина Дълбочина Ширина Дълбочина
H B L H1 B1 L1 B K
DT 1800 1550 650 1622 1372 426 2870 1430 1430