Тип ED

Сейфа е предназначен за малки банкови офиси в които няма изградени специални помещения оборудвани като граждански трезор. Сейфа притежава сертификат за V степен на съпротивление по смисъла на EN 1143-1 в който са монтирани модулно депозитни сейфове с режим на отключване „разрешение банка-еднократо отключване и заключване на клиента“. Външната врата се комплектова минимум с два броя брави клас В по ЕN 1300.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444  за сейфове.

Модел Габаритни размери Вътрешни размери Монтажна площ Маса
Височина Ширина Дълбочина Височина Ширина Дълбочина Ширина Дълбочина
H B L H1 B1 L1 B K
ED1 1900 900 650 1722 722 426 1600 1430 1800
ED2 1800 900 650 1622 722 426 1600 1430 1600