Тип ET

Сейфа е предназначен за съхранение на пари и документи в малки банкови офиси, в които няма изградени специални помещения оборудвани като банков трезор. Представлява сейф тип В и притежава сертификат за V степен на съпротивление по смисъла на EN1143-1. Външната врата се комплектова минимум с два броя брави клас В по ЕN 1300. Допълнителни заключвания, блокировки и цветове се изпълняват според изискванията на клиента.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444  за сейфове.

Модел Габаритни размери Вътрешни размери Маса
Височина Ширина Дълбочина Височина Ширина Дълбочина
H B L H1 B1 L1
ET 1800 900 650 1622 722 426 1430