Тип ЛЮЛКА

Конструкцията е предназначена за депозиране на пари и документи в не работно време на банката, при липса на специално оборудвано помещение за нощен трезор, без клиента да влиза в банката. Вратата за депозиране се комплектова при стандартното изпълнение с 10 бр. клиентски ключа. Вратата на сейфа се оборудва при стандартно изпълнение с два броя брави клас B по EN 1300. Цветове, габаритни размери, брой на бравите, ключовете, видове защити, както и други индивидуални изисквания на клиента извън посочените се договарят допълнително.

Модел Габаритни размери Вътрешни размери Маса
Височина Ширина Дълбочина Височина Ширина Дълбочина
H B L H1 B1 L1
L-1 1700 700 900 1100 562 696 1440
L-2 1600 700 800 1000 562 596 1350