Тип Мултисейф(Таймбокс)

Отговаря на наредба на БНБ за сейфове.

Модел Габаритни размери Маса
Височина Ширина Дълбочина
H B L
DC 650 470 500 90