Тип WH

Обединена конструкция от два хоризонтално разположени сейфа тип В. Сейфа притежава сертификат за V степен на съпротивление по БДС ЕN 1143-1. Изпълненията по отношение на заключване, цветове и допълнителни защити се договарят според индивидуалните изисквания на клиента.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444 за сейфове.

Модел Габаритни размери Вътрешни размери Маса
Височина Ширина Дълбочина Височина Ширина Дълбочина
H B L H1 B1 L1
WH1200 600 1200 600 422 465 376 810
WH1400 700 1200 600 522 465 376 920
WH1600 800 1200 600 622 465 376 1030