Тип WV

Обединена конструкция от два вертикално разположени сейфа тип В. Сейфа притежава сертификат за V степен на съпротивление по БДС ЕN 1143-1. Изпълненията по отношение на заключване, цветове и допълнителни защити се договарят според индивидуалните изисквания на клиента.

Отговаря на наредба на БНБ №8121з-444 за сейфове.

Модел Габаритни размери Вътрешни размери Маса
Височина Ширина Дълбочина Височина Ширина Дълбочина
H B L H1 B1 L1
WV1200 1200 600 600 422 422 376 810
WV1400 1400 600 600 522 422 376 920
WV1600 1600 600 600 622 422 376 1030