Трезорни панели

Нашите панели са предназначени, както за увеличаване на степента на съпротивление по смисъла на EN 1143-1 на съществуващи трезорни помещения, така също и за модулно изграждане на самостоятелни трезорни помещения. Панелите са потвърждавали многократно при тестови изпитвания съгласно EN 1143-1 качествата си и са получавали съответните сертификати. Всички изпитвания са проведени върху модулно изградени трезорни помещения, чийто градивни елементи са панелите тип Т, Е и Sx.
Означение на панела Т-С.Н.В Т е тип , С е степен на съпротивление, Н – височина в mm, В – ширина в mm Примерно означение на панела тип Т, модел със ІІ степен на съпротивление по EN 1143-1, височина Н=2500 mm и ширина В= 500 mm е : Т-2.2500.500

Отговаря на наредба на БНБ за трезорни помещения.

H B
1000 300
1200 350
1400 400
1600 450
1800 500
2000 550
2200 600
2400 650