Трезорни врати

снимка на продукта
Трезорни врати

Трезорните врати са предназначени за банкови трезори и сигурни помещения и са с многослойна архитектура интегрираща различни материали с висока степен на съпротивление срещу различни атаки. Врата модел 320 постигна VII степен на съпротивление според EN 1143-1. Размерите и конструктивните отвори се адаптират по време на дефиниране на изискванията и изготвяне на оферта, като можем да добавим и допълнителни защити. Освен задължителните по БДС ЕN 1143 брави, стандартното изпълнение включва и допълнителна механична шифрова брава. Цветове и допълнителни защити се договарят отделно.

Отговаря на наредба на БНБ за трезорни помещения.

Виж още